BDJ Brain

 

BDJ Brain to autorskie urządzenie rejestrujące. Ten rejestrator pozwala na zewidencjonowanie i zapis parametrów procesu wdmuchiwania. Parametry zapisywane są w pamięci urządzenia oraz dodatkowo na pendrivie w postaci pliku w formacie .pdf.

 

Rejestrator BDJ Brain zapisuje:

 

  • położenie geograficzne budowy – GPS,
  • ciśnienie w mikrorurce,
  • siłę dopychającą,
  • prędkość wdmuchiwania kabla,
  • długość wdmuchniętego kabla,
  • parametry otoczenia – temperaturę i wilgotność powietrza.

 

Zestaw wdmuchiwarki z rejestratorem BDJ Brain to komplet spełniający wytyczne Deutsche Telekom, czyniąc nasze wdmuchiwarki jednymi z niewielu dopuszczonych do pracy na rynku niemieckim.

Koniecznie sprawdź naszą NOWOŚĆ: Przystawkę pomiarową BDJ Brain External Device, która umożliwia współpracę rejestratora parametrów wdmuchiwania BDJ Brain z dowolną wdmuchiwarką światłowodową.