ZADYMA 002

ZADYMA  002. Przyrząd do lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych.

Jest znakomitym i wydajnym przyrządem do wytwarzania mgły(dymu).

ZADYMA 002 ma zastosowanie przy:

  1. sprawdzaniu szczelności rurociągów
  2. sprawdzaniu szczelności  przewodów wentylacyjnych
  3. sprawdzaniu szczelności kanalizacji
  4. sprawdzaniu szczelności zbiorników, osadników, szamb itp.
  5. wykrywaniu wadliwych, bądź nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych
  6. sprawdzaniu stopnia zniszczenia wałów przeciwpowodziowych przez nory drapieżników i gryzoni
  7. przewietrzaniu studzienek kanalizacyjnych

Wypożyczenie w opcji 1 doba / 1 tydzień – do uzgodnienia.

 

Czas transportu nie jest wliczany do okresu wypożyczenia.

Koszty transportu ponosi Zamawiający.

Przed wypożyczeniem przesyłamy umowę do wypełnienia i rezerwujemy na określony termin.

W przypadku nabycia urządzenia w ciągu miesiąca od dnia wypożyczenia, cena sprzedaży może zostać obniżona o koszt jej wypożyczenia.