Puławy w sieci

Przed wyjazdem do Puław pogrzebałem trochę w Internecie i znalazłem sporo informacji dotyczących tego pięknego miasta nad Wisłą, także tych szczególnie interesujących brać bezwykopową, czyli mówiących o budowanej w kanalizacji ściekowej i deszczowej sieci teleinformatycznej. W czerwcu ubiegłego roku prezydent Puław podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług”. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe w ramach konkursu Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne, kategorii I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Okres realizacji inwestycji to listopad 2007 – czerwiec 2012, a jej całkowita wartość wynosi 19 015 964,95 zł. Projekt został dofinansowany w kwocie 11 935 024,72 zł. Za realizację tego przedsięwzięcia Puławy otrzymały tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 r.”. Znaczna część planowanej sieci, około 24 km, będzie układana w kanalizacji ściekowej i deszczowej, ogłoszono więc przetarg na firmę posiadającą odpowiednią wiedzę i wyposażenie. […]