Przyrząd do badania szczelności PdPS

Pomiar szczelności metodą powietrzną jest najszybszym i najtańszym sposobem sprawdzenia szczelności przewodu. Pomiary mogą być wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1610 lub własnych kryteriów. Przyrząd PdPS1 umożliwia przeprowadzenie próby oraz ocenę stanu rurociągu lub kanału zarówno przy zastosowaniu próby powietrznej, jak i wodnej.Przyrząd PdPS1 jest idealnym narzędziem:

  • dla firm budujących
  • naprawiających kanalizację
  • dla służb nadzorujących

Wypożyczenie w opcji 1 doba / 1 tydzień – do uzgodnienia.

 

Czas transportu nie jest wliczany do okresu wypożyczenia.

Koszty transportu ponosi Zamawiający.

Przed wypożyczeniem przesyłamy umowę do wypełnienia i rezerwujemy na określony termin.

W przypadku nabycia urządzenia w ciągu miesiąca od dnia wypożyczenia, cena sprzedaży może zostać obniżona o koszt jej wypożyczenia.