Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Firma Gamm-Bud sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt: „Przygotowanie do prezentacji oferty produktów firmy Gamm-Bud sp.z o.o. podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 1.SVIAZ Telecom 25.04-28.04.2017 w Moskwie Rosja 2.Angacom 2017 30.05-01.06.2017 w Kolonii RFN 3.ECOC 2017 17.06-21.06 2017 w Goeteborgu Szwecja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zaprezentowanie wyrobów firmy Gamm-Bud na rynku międzynarodowym, poprzez prezentację na trzech imprezach wystawienniczych, a w dalszej perspektywie wejście przedsiębiorstwa Gamm-Bud ze swoimi wyrobami na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 175.500 zł netto

Wkład Funduszy Europejskich: 149.175 zł netto