Pompy stosowane w inżynierii bezwykopowej

pompa

Pompy przeponowe (membranowe) działa­ją dzięki ruchowi przepon (membran), które w połączeniu z zaworami ssącymi i wylotowy­mi umożliwiają wytworzenie podciśnienia po stronie ssącej i nadciśnienia po stronie tłoczącej urządzenia. Zaletą tych pomp jest możliwość zasysania medium z wysokości kilku metrów oraz uzyskanie ciśnienia tłoczenia o wartości do kilku bar (dla pomp standardowych). Mają one także szeroki zakres zastosowania dzięki możli­wości użycia odpornych chemicznie materiałów

przepony.

Artykuł