Korki i pakery do kanalizacji

Korki zamykające
Korki przeznaczone do zamykania rur i sprawdzania ich szczelności powietrzem lub wodą. Wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej, zbrojone Kevlarem®. Mogą być wprowadzane do rur poprzez studzienki 60x60cm i zginane z łatwością pod kątem 90o. Dostępne także w wykonaniu olejoodpornym. Przydatne akcesoria: kontroler ciśnienia, wąż z końcówkami 10mb.
Korki zamykające ze zwiększonym przepływem
Korki kanałowe z dużym przepływem, do zamykania i testowania kanałów. Wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej zbrojone Kevlarem®. Przydatne akcesoria: kontroler ciśnienia, wąż z końcówkami 10mb.
Korki zamykające wysokociśnieniowe
Korki wysokociśnieniowe przystosowane są do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia wstecznego, przewyższającego ciśnienie dopuszczalne dla standardowych korków. Wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej i Kevlaru® . Przydatne akcesoria: kontroler ciśnienia, wąż z końcówkami 10mb.
Korki małe
Gumowe korki do małych średnic, w ofercie korki z przepływem i bez przepływu. Wymagane ciśnienie – 2.5 bar. Wyposażone w standardowy zawór samochodowy. Przydatne akcesoria: wąż z końcówkami 10mb, pompka do pompowania korków.
Korki zamykające do kanałów jajowych
Korki zamykające do kanałów jajowych. Większe rozmiary mają kształt poduszki. Z przepływem lub bez.
Korki długie uszczelniające
Używane do blokowania i testowania przyłączy i rozgałęzień. Korek może być wprowadzony przez przyłącze do kanału głównego. Nadmuchiwanie kontrolowane jest przez specjalny, dwustopniowy kontroler.
Korki do testowania studni
Do przeprowadzania testów szczelności studzienek ściekowych. Korek jest relatywnie krótki i lekki, wyposażony w trzy śruby oczkowe do łatwego umieszczenia korka w studzience. Wykorzystując osprzęt kompatybilny z innymi produktami, korki mogą być wykorzystywane do przeprowadzania  testów szczelności powietrzem.
Korki poduszki do wielkich średnic
Wielowymiarowe pneumatyczne korki uszczelniające w kształcie poduszki idealne do dużych średnic oraz wtedy gdy utrudniony jest dostęp do kanału. Bez ciśnienia może być wprowadzony przez standardową studnię. Obsługa tych korków jest prosta i szybka zarówno w okrągłych jak i owalnych czy eliptycznych rurociągach. Korki te znakomicie uszczelniają rury wykonane z betonu, plastiku jak również z żelaza. Zastosowano specjalną mieszankę gumową wysoce odporną na ścieranie i starzenie.
Pakery elastyczne
Zastosowanie do napraw punktowych uszkodzonych kanałów. Pakery elastyczne są szczególnie polecane tam, gdzie występują łuki lub zagięcia rur. Posiadają kółka i przepływ ścieków.
Pakery krótkie
Krótkie pakery mają wymienny podwójny płaszcz gumowy zamontowany na rurze z tworzywa sztucznego. Zastosowanie do napraw punktowych matą szklaną lub do zakładania opasek ze stali nierdzewnej.
Pakery długie
Stosowane do napraw długich odcinków. Ten rodzaj pakerów wyróżnia się swoją konstrukcją. Zrezygnowano tu z metalowych kółek na rzecz gumowych kołnierzy. Po obu stronach znajdują się szybkozłącza do pompowania oraz śruby oczkowe do przymocowania liny służącej do wkładania, przemieszczania czy wyciągania pakerów. Są to pakery bez przepływu.
Pakery do przyłączy
Paker do przyłączy do rur o małych średnicach i przyłączy domowych. Zaokrąglone na obu końcach, wyposażone w złącze pneumatyczne, posiadają uchwyt do liny.
Kontroler ciśnienia
Zawór z manometrem do kontroli ciśnienia przy pompowaniu korków i pakerów. Dostępny 1.5 bar, 2.5 bar. Inne na zapytanie.
Wąż 10mb
Wąż do pompowania korków i pakerów, długość 10mb. Standardowe zakończenie to końcówka męsko/męska. Inne długości i końcówki na zapytanie.
Pompka
Pompka ręczna z manometrem do pompowania korków.