Badanie szczelności kanalizacji

Przyrząd do badania szczelności kanalizacji PdPS
Pomiar szczelności metodą powietrzną jest najszybszym i najtańszym sposobem sprawdzenia szczelności przewodów kanalizacyjnych. Pomiary mogą być wykonywane zgodnie z normą PN-EN 1610 lub własnych kryteriów. Przyrząd PdPS1 umożliwia przeprowadzenie próby oraz ocenę stanu rurociągu lub kanału zarówno przy zastosowaniu próby powietrznej, jak i wodnej.W zestawie z przyrządem dostarczamy oprogramowanie, które pozwala na tworzenie w czasie rzeczywistym wykresu zmian ciśnienia w funkcji czasu. Program pozwala na sporządzanie raportów zawierających wszystkie dane badanego odcinka  , oraz przebieg próby wraz z oceną końcową spełnienia lub nie wymogów normy.
przyrząd do badanie szczelności